Badanie laryngologiczne | Definicje | Diagnostyka | Eponimy | Klasyfikacja

Skala „Reflux Finding Score” wg. Belafsky’ego

Służy do oceny struktur krtani w diagnostyce choroby refluksowej. Oceniane parametry to: obrzęk podgłośniowy zwężenie okolicy przedsionka krtani przekrwienie i obrzęk fałdów głosowych rozlane zmiany obrzękowe w krtani zmiany przerostowe w spoidle tylnym tworzenie się…

Badanie laryngologiczne | Diagnostyka | Klasyfikacja | Powikłania

Charakter kaszlu, rodzaje plwociny

Suchy, nieproduktywny u chorych leczonych ACE inhibitorami (do 15% pacjentów)zakażenia wirusoweastmachoroby śródmiąższowe płucniewydolność serca Mokry, produktywny plwocina ropna – zakażenia bakteryjne, rozstrzenie oskrzeli, pęknięty ropień z drenażem do oskrzelaplwocina żółta – zakażenie wirusowe, zapalenie eozynofilowe…