Badanie laryngologiczne | Definicje | Diagnostyka

Przewlekłe zapalenia ucha środkowego – klasyfikacja

I. Z zachowaną błoną bębenkową Przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha (różne formy otoskopowe) Kieszonki retrakcyjne Tympanoskleroza (błona bębenkowa, jama bębenkowa) Zarostowe zapalenie ucha (jama bębenkowa wypełniona włóknistą ziarniną) II. Z perforacją błony bębenkowej A. AKTYWNE (z…

Definicje | Diagnostyka | Klasyfikacja | Wywiad

Klasyfikacja ryzyka operacyjnego American Society of Anaesthesiology (ASA)

Skala ASA – stosowana powszechnie w anestezjologii klasyfikacja oceniająca ryzyko operacyjne związane z wystąpieniem poważnych powikłań lub zgonu pacjenta w czasie znieczulenia albo po nim. Została opracowana przez American Society of Anaesthesiology (ASA). Początkowa wersja…

Badanie laryngologiczne | Definicje | Diagnostyka | Eponimy | Klasyfikacja

Skala „Reflux Finding Score” wg. Belafsky’ego

Służy do oceny struktur krtani w diagnostyce choroby refluksowej. Oceniane parametry to: obrzęk podgłośniowy zwężenie okolicy przedsionka krtani przekrwienie i obrzęk fałdów głosowych rozlane zmiany obrzękowe w krtani zmiany przerostowe w spoidle tylnym tworzenie się…