| | |

Klasyfikacja ryzyka operacyjnego American Society of Anaesthesiology (ASA)

Skala ASA – stosowana powszechnie w anestezjologii klasyfikacja oceniająca ryzyko operacyjne związane z wystąpieniem poważnych powikłań lub zgonu pacjenta w czasie znieczulenia albo po nim. Została opracowana przez American Society of Anaesthesiology (ASA). Początkowa wersja…

| | | |

Skala „Reflux Finding Score” wg. Belafsky’ego

Służy do oceny struktur krtani w diagnostyce choroby refluksowej. Oceniane parametry to: obrzęk podgłośniowy zwężenie okolicy przedsionka krtani przekrwienie i obrzęk fałdów głosowych rozlane zmiany obrzękowe w krtani zmiany przerostowe w spoidle tylnym tworzenie się…

| | |

Charakter kaszlu, rodzaje plwociny

Suchy, nieproduktywny u chorych leczonych ACE inhibitorami (do 15% pacjentów)zakażenia wirusoweastmachoroby śródmiąższowe płucniewydolność serca Mokry, produktywny plwocina ropna – zakażenia bakteryjne, rozstrzenie oskrzeli, pęknięty ropień z drenażem do oskrzelaplwocina żółta – zakażenie wirusowe, zapalenie eozynofilowe…