Definicje | Diagnostyka | Klasyfikacja | Wywiad

Klasyfikacja ryzyka operacyjnego American Society of Anaesthesiology (ASA)

Skala ASA – stosowana powszechnie w anestezjologii klasyfikacja oceniająca ryzyko operacyjne związane z wystąpieniem poważnych powikłań lub zgonu pacjenta w czasie znieczulenia albo po nim. Została opracowana przez American Society of Anaesthesiology (ASA). Początkowa wersja…

Badanie laryngologiczne | Definicje | Diagnostyka | Wywiad | Zalecenia

Ostre zapalenie ucha środkowego – wskazania do podania antybiotyku

< 6 miesiąc życia wysoka gorączka i wymioty wyciek z ucha < 2 roku życia przy obustronnym OZUŚ grupa ryzyka – nawracające zapalenia ucha, wady twarzoczaszki, zaburzenia immunologiczne, zespół Downa, odbiorcze upośledzenia słuchu ograniczony dostęp…

Badanie laryngologiczne | Definicje | Diagnostyka | Wywiad | Zalecenia

Ostre zapalenie ucha środkowego – wskazania do nacięcia błony bębenkowej (myringotomii)

OZUŚ przebiegające z bardzo nasilonymi objawami bólowymi, znacznym uwypukleniem błony bębenkowej, wysoką gorączką i ciężkim stanem ogólnym burzliwy przebieg u niemowląt i małych dzieci podejrzenie lub potwierdzenie powikłań wewnątrzskroniowych lub wewnątrzczaszkowych brak reakcji na antybiotykoterapię…

Badanie laryngologiczne | Definicje | Diagnostyka | Wywiad

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego (WZUŚ) – definicja

Jest to obecność w przestrzeni ucha środkowego surowiczego lub śluzowego wysięku bez cech ostrego stanu zapalnego i perforacji błony bębenkowej. Określany jest jako przewlekły jeśli utrzymuje się dłużej niż 12 tygodni. Może powstać spontanicznie na…

Badanie laryngologiczne | Definicje | Diagnostyka | Wywiad

Choroba Meniere’a – obraz kliniczny przemawiający za rozpoznaniem

napadowe zawroty głowy o typie wirowania jednostronny niedosłuch odbiorczy pogarszający się po napadzie jednostronny szum uszny początek choroby w wieku 30-50 lat negatywny wywiad zapaleń uszu i urazów prawidłowe błony bębenkowe prawidłowa drożność trąbek słuchowych…