• Dysplazja małego stopnia – zmiany obejmują 1/3 dolną grubości nabłonka
  • Dysplazja średniego stopnia – zmiany obejmują dolne 2/3 grubości nabłonka
  • Dysplazja dużego stopnia – nieprawidłowe komórki znajdują się również w górnej 1/3 grubości nabłonka
  • Rak przedinwazyjny (Carcinoma in situ) różni się od dysplazji dużego stopnia występowaniem atypowych figur podziału oraz zajęciem prawie całej grubości nabłonka.