2019


Kisiel M, Chmielewski R, Bartoszewicz R – Report o A rare case of benign teratoma of the facial fronto-temporal region in adult male – Pol Med J, 2019; XLVII (280); 150-152

2018


Chmielewski R, Ciszek B – Internal Carotid Artety Classification Systems – Pol J Aviat Med Bioeng Psychol 2018; 24(4):27-35

Chmielewski R – Report on the Rhinoforum 2017 conference, Warsaw (Poland), 31 November – 2 December 2017 – Pol J Aviat Med Bioeng Psychol 2018; 24(1): 51-53

Chmielewski R – Ocena skuteczności, bezpieczeństwa i satysfakcji rodziców z użycia aspiratorów nosowych u dzieci – Otorynolaryngologia 2018, 17(3): 112-117

2017


Hellings P.W., Akdis C.A., Bachert C, … Chmielewski R et al. – EUFOREA Rhinology Research Forum 2016: report of the brainstorming sessions on needs and priorities in rhinitis and rhinosinusitis – Rhinology 55-3:202-210, 2017

2016


Chmielewski R – Sprawozdanie z European Rhinology Research Forum, Bruksela, 17-19 listopada 2016 – Otorynolaryngologia 2016, 15(4): 184-185

Obrona pracy doktorskiej z zakresu anatomii klinicznej pt. „Anatomia okolicy wzrokowo-zatokowej” – promotor prof. dr hab. med. Bogdan Ciszek, Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2014


Bruzgielewicz A, Rzepakowska A, Osuch-Wójcikewicz E, Niemczyk K, Chmielewski R – Tuberculosis of the head and neck – epidemiological and clinical presentation – Arch Med Sci 2014; 10, 6: 1160–1166

2013


Chmielewski R – Laser Tonsil Cryptolysis: Perspectives in airborne personnel – Pol J Aviat Med Psychol 2013; 19(2): 25-30

2011


Krzeski A, Galewicz A, Chmielewski R, Kisiel M – Influence of cigarette smoking on endoscopic sinus surgery long-term outcomes – Rhinology 49:577-582, 2011

2010


Chmielewski R, Paprocki A, Morawski K, Niemczyk K – Sphenoid sinus mucocele penetrating to the orbit, anterior and middle cranial fossae and parapharyngeal space: a case report – Otolaryngol Pol 2010; 64(1):47-49

2009


Kisiel M, Chmielewski R – Influence of smoking on endoscopic sinus surgery outcomes – Arch Med Sci 2009;5, supl.2 (abstrakt)

Szafarowski T, Kowalczyk M, Zwierzyńska K, Orłowski A, Chmielewski R – Head and neck trauma hospital admissions analysis in the ENT Department of the Warsaw Medical University in 2007 – Arch Med Sci 2009;5, supl.2 (abstrakt)

Chmielewski R – Sprawozdanie z pierwszej wspólnej konferencji Europejskiej Akademii Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi (EAORL-HNS) i Europejskiej Federacji Towarzystw Otorynolaryngologicznych (EUFOS) w Mannheim – Mag. ORL, 2009, VIII, 4, Syllabus Rynologiczny – dodatek nr 4 (32)

2008


Chmielewski R, Bruzgielewicz A – Zakażenie rany operacyjnej w otorynolaryngologii – Mag. ORL, 2008, VII, 3, 63-73

2005


Kwiatkowska M, Liegmann J, Chmielewski R, Grimmond J, Kwiatkowski M – Morphometry of the fourth ventricle – Surgical and Radiologic Anatomy (2005) 27: S176 (abstrakt)

Kwiatkowska M, Chmielewski R, Grimmond J, Kwiatkowski M – The schema of the basilar artery branches to the pons – Surgical and Radiologic Anatomy (2005) 27: S177 (abstrakt)

Kwiatkowska M, Liegmann J, Chmielewski R, Grimmond J, Kwiatkowski M – Morphometry of the cerebral aqueduct – Surgical and Radiologic Anatomy (2005) 27: S177 (abstrakt)

Chmielewski R, Kwiatkowska M, Grimmond J, Liegmann J, Kwiatkowski M – Atlantal part of the vertebral artery – Surgical and Radiologic Anatomy (2005) 27: S178 (abstrakt)

2004


Krajewski R, Chmielewski R, Ciszek B, Michalik R, Oziębło A, et al – Anatomia i techniki operacyjne w leczeniu schorzeń centralnego obszaru podstawy czaszki – Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki, Warszawa, Polska 2004, wydanie CD, ISBN 83-916931-1-2