• głębokość nacieku > 4 mm
  • słabe zróżnicowanie histologiczne
  • naciekające szerzenie się guza
  • naciekanie nerwów i naczyń
  • brak odpowiedzi limfocytarnej w otoczeniu guza
  • wzrost rozproszony i wieloogniskowy guza
Podziel się ze znajomymi

Podobne posty