| | |

Choroba Meniere’a – obraz kliniczny przemawiający za rozpoznaniem

napadowe zawroty głowy o typie wirowania jednostronny niedosłuch odbiorczy pogarszający się po napadzie jednostronny szum uszny początek choroby w wieku 30-50 lat negatywny wywiad zapaleń uszu i urazów prawidłowe błony bębenkowe prawidłowa drożność trąbek słuchowych…

| | |

Choroba Meniere’a – obraz kliniczny przemawiający przeciw rozpoznaniu

powolne narastanie zawrotów głowy lub zaburzeń równowagi lub stałe utrzymywanie się dolegliwości symetryczny niedosłuch odbiorczy obustronne szumy uszne lub szumy lokalizowane w głowie wiek wystąpienia objawów > 50r.ż ubytek błony bębenkowej, okresowe wycieki z ucha…

| |

Choroba Meniere’a – Odmiany kliniczne

Postać klasyczna– zawroty głowy– ślimakowy niedosłuch odbiorczy– szum uszny– uczucie pełności w uchu 2.Postać przedsionkowa– zawroty głowy– uczucie pełności w uchu Postać ślimakowa– ślimakowy niedosłuch odbiorczy– uczucie pełności w uchu Zespół Lermoyez– odwrócenie kolejności objawów…