| | | |

Ostre zapalenie ucha środkowego – wskazania do podania antybiotyku

< 6 miesiąc życia wysoka gorączka i wymioty wyciek z ucha < 2 roku życia przy obustronnym OZUŚ grupa ryzyka – nawracające zapalenia ucha, wady twarzoczaszki, zaburzenia immunologiczne, zespół Downa, odbiorcze upośledzenia słuchu ograniczony dostęp…

| | | |

Ostre zapalenie ucha środkowego – wskazania do nacięcia błony bębenkowej (myringotomii)

OZUŚ przebiegające z bardzo nasilonymi objawami bólowymi, znacznym uwypukleniem błony bębenkowej, wysoką gorączką i ciężkim stanem ogólnym burzliwy przebieg u niemowląt i małych dzieci podejrzenie lub potwierdzenie powikłań wewnątrzskroniowych lub wewnątrzczaszkowych brak reakcji na antybiotykoterapię…