| | | |

Skala „Reflux Finding Score” wg. Belafsky’ego

Służy do oceny struktur krtani w diagnostyce choroby refluksowej. Oceniane parametry to: obrzęk podgłośniowy zwężenie okolicy przedsionka krtani przekrwienie i obrzęk fałdów głosowych rozlane zmiany obrzękowe w krtani zmiany przerostowe w spoidle tylnym tworzenie się…