| |

Złamanie podłużne piramidy kości skroniowej – objawy kliniczne

Krwiak jamy bębenkowej lub płyn mózgowo-rdzeniowy w jamie bębenkowej Rozerwanie błony bębenkowej Krwawienie z przewodu słuchowego zewnętrznego Zniekształcenie zarysu pierścienia bębenkowego Powstanie „schodka” w p.s.z. Niedosłuch przewodzeniowy W 20% porażenie nerwu twarzowego Sporadycznie płynotok uszny