Nagła głuchota — definicja

Gwałtowne, w ciągu 72 godzin (3 dni), odbiorcze pogorszenie słuchu najczęściej w jednym uchu bez znanej przyczyny.

Rozpoznanie

Kryterium audiometrycznym jest przesuniecie progu słuchu o głębokości ≥30 dB w zakresie co najmniej 3 sąsiadujących częstotliwości

Częstość

ok. 2000 osób rocznie w Polsce

Przyczyny

90% – nie wiadomo, nie udaje się ustalić
10% – guz kąta mostowo-móżdżkowego, udar lub nowotwór mózgu

Możliwe dodatkowe objawy

  1. Uczucie pełności w uchu
  2. Szum w uchu (prawie wszyscy)
  3. Zawroty głowy (30-40%)

Uszkodzenie najczęściej na wysokości ślimaka lub włókien nerwu słuchowego.

Diagnostyka

Wywiad

Czy są inne dolegliwości poza niedosłuchem?
Czy są objawy inne uszkodzenia mózgu?
Ostatnio — przeziębienie, zapalenie ucha, alergia sienna, zapalenie zatok ostre lub przewlekłe, polipy w nosie, przerost małżowin, skrzywienie przegrody nosa
Uraz akustyczny
Uraz głowy ze wstrząśnieniem błędnika
Choroby przewlekłe istotne — nadciśnienie, cukrzyca, choroby zakaźne, reumatyczne, hematologiczne

Badanie laryngologa

Otoskopia — prawidłowa – przewód słuchowy drożny (bez woskowiny, bez obrzęku i stanu zapalnego), błona bębenkowa – perłowa, prawidłowo położna, bez wysięku za błoną, prawidłowo ruchoma przy próbie Valsalvy

Badanie akumetryczne – szept z maskowaniem drugiego ucha
Badanie stroikami
Próba Romberga
Badanie oczopląsu

Badania słuchu

Audiometria tonalna — podwyższenie progu słyszenia o min. 30dB dla trzech sąsiadujących częstotliwości

w przypadku niemożności bezzwłocznego wykonania badań audiometrycznych uzasadnione jest włączenie leczenia farmakologicznego w oparciu o badanie przedmiotowe i orientacyjną ocenę słuchu (badanie szeptem, próby stroikowe), gdy wskazują one z dużym prawdopodobieństwem na niedosłuch odbiorczy

Badania obrazowe

MRI (rezonans magnetyczny)

Leczenie

Samoistna poprawa (bez leczenia) – 1/3 do 2/3 przypadków

Steroidoterapia ogólna

do 14 dni od początku objawów

Kiedy nie można podać sterydów?

niekontrolowana cukrzyca
gruźlica
aktywna choroba wrzodowa
niekontrolowane nadciśnienie
zaburzenia psychiczne

Steroidoterapia miejscowa

Gdy 2 tyg. leczenie ogólnego nie przyniosło efektu
Zamiast leczenia ogólnego – gdy są ważne p/wskazania do podania ogólnego

Hiperbaria tlenowa

100% tlenu pod większym ciśnieniem 2,2 do 2,5 ATA przez 60-90 min. (10-15 sesji)
najlepsze wyniki w ciągu pierwszych 2 tyg. od wystąpienia niedosłuchu
max. do 3 miesięcy od zachorowania
większa korzyśćmłodsi (<50 lat) oraz Pacjenci z większym niedosłuchem (>60dB)

Inne leki

Brak udokumentowanej skuteczności innych leków w terapii nagłej głuchoty

przeciwwirusowych
trombolitycznych
poprawiących krążenie
antyoksydacyjnych

Ocena skuteczności leczenia

Za poprawę słuchu należy uznać obniżenie progów słyszenia średnio o co najmniej 10 dB w częstotliwościach audiometrycznych objętych procesem chorobowym.

Ocena audiometryczna w trakcie leczenia i 3 oraz 6 miesięcy po leczeniu

Przykład audiogramu — nagła głuchota ucha prawego