| | |

Charakter kaszlu, rodzaje plwociny

Suchy, nieproduktywny u chorych leczonych ACE inhibitorami (do 15% pacjentów)zakażenia wirusoweastmachoroby śródmiąższowe płucniewydolność serca Mokry, produktywny plwocina ropna – zakażenia bakteryjne, rozstrzenie oskrzeli, pęknięty ropień z drenażem do oskrzelaplwocina żółta – zakażenie wirusowe, zapalenie eozynofilowe…