| |

Ogniskowe objawy osłoniaka przedsionkowego z nerwu VIII

Niedosłuch odbiorczy pozaślimakowy bez objawu wyrównania głośności Patologiczne zmęczenie słuchowe Nieprawidłowa próba SISI Nieprawidłowe zanikanie audiometrii Bekesy’ego Rozbieżność pomiędzy Audiometrią tonalną, a Audiometrią mowy Brak odruchu strzemiączkowego Patologiczny zapis ABR i elektrokochleografii Oczopląs samoistny do…