Jakich pacjentów przyjąłem w ciągu ostatniego roku (01/07/2020 do 30/06/2021)
| | |

Jakich pacjentów przyjąłem w ciągu ostatniego roku (01/07/2020 do 30/06/2021)

Analiza demografii moich pacjentów pozwoliła mi lepiej ich poznać. Kto był moim pacjentem w ostatnim roku?

 1. Wiek moich pacjentów w ostatnim roku — od 1 roku do 101 lat, średni wiek to 40,4 roku. Kobiety (39,1 lat) były o 2 i pół roku starsze od mężczyzn (41,7 lat).
 2. W ciągu ostatniego roku było u mnie na wizytach i zabiegach 746 osób, niemal po równo kobiet (379) i mężczyzn (367).
 3. Skąd do mnie przyjechali moi pacjenci? Można powiedzieć, że z całego świata ;-)! Są bardzo różne kraje, najczęściej europejskie, ale nie tylko. Głównie Polacy, ale nie tylko. Na liście polskich miejscowości są właściwie wszystkie większe miasta i wiele wsi. Największa grupa moich tegorocznych pacjentów mieszka w Pruszkowie – 195 osób oraz Warszawie – 100 osób. Okoliczne miejscowości wg liczy moich pacjentów w ostatnim roku to:
  Komorów – 34
  Brwinów – 32
  Nowa Wieś – 19
  Podkowa Leśna – 18, Kanie – 18, Grodzisk Mazowiecki – 18
  Granica – 17, Piastów – 17
 4. Pacjenci, którzy byli u mnie wielokrotnie w ostatnim czasie. W ostatnim roku 4 osoby były u mnie 6x, 2 osoby 5x, 7 osób 4x, 12 osób 3x, a aż 78 osób 2x.

| | | |

Ostre zapalenie ucha środkowego – wskazania do podania antybiotyku

< 6 miesiąc życia wysoka gorączka i wymioty wyciek z ucha < 2 roku życia przy obustronnym OZUŚ grupa ryzyka – nawracające zapalenia ucha, wady twarzoczaszki, zaburzenia immunologiczne, zespół Downa, odbiorcze upośledzenia słuchu ograniczony dostęp…

| | | |

Ostre zapalenie ucha środkowego – wskazania do nacięcia błony bębenkowej (myringotomii)

OZUŚ przebiegające z bardzo nasilonymi objawami bólowymi, znacznym uwypukleniem błony bębenkowej, wysoką gorączką i ciężkim stanem ogólnym burzliwy przebieg u niemowląt i małych dzieci podejrzenie lub potwierdzenie powikłań wewnątrzskroniowych lub wewnątrzczaszkowych brak reakcji na antybiotykoterapię…

| | |

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego (WZUŚ) – definicja

Jest to obecność w przestrzeni ucha środkowego surowiczego lub śluzowego wysięku bez cech ostrego stanu zapalnego i perforacji błony bębenkowej. Określany jest jako przewlekły jeśli utrzymuje się dłużej niż 12 tygodni. Może powstać spontanicznie na…